Environmentální výchova

Čeho chceme environmentální výchovou dosáhnout? Naším cílem je rozvíjet:
 1. vztah k
  1. přírodě
  2. místu
 2. porozumění přírodě a dovednosti k jejímu zkoumání
 3. schopnost řešit problémy a konflikty související s životním prostředím
 4. připravenost jednat ve prospěch životního prostředí
Cíle naplňujeme ve dvou projektech:

Recyklace hrou
V tomto programu realizujeme projekt v licenci od společnosti Pavalu. Naší činností jsou praktické vzdělávací kurzy na ZŠ a MŠ na funkčních modelech recyklační a výrobní linky na zpracování plastů.

V reálném čase s dětmi recyklujeme PET láhve a následně z nich vyrábíme plastové předměty.
Areál lesní mateřské školy
Zajišťujeme zázemí k provozu areálu lesní mateřské školy Ostrov přírody v Trutnově. Environmentální výchova probíhá nejenom ve školách, ale také na naší farmě. Náš vlastní program je založen na:
 1. provozu lesní mateřské školy
 2. odchytu ptáků s odborným výkladem
 3. a dalších pravidelných událostech pro odbornou i laickou veřejnost